Sharing renungan  BHSF 848-849

❇️ Ayat BHSF yang berkesan

📖😇 BHSF 848 (poin B)

“O, BETAPA BANYAKNYA RAHMAT YANG AKAN AKU BERIKAN KEPADA JIWA-JIWA YANG MENDARAS KORONKA INI.LUBUK KERAHIMAN-KU YANG MESRA TERGERAK MELIHAT MEREKA YANG MENDARAS KORONKA INI.

TULISLAH KATA-KATA INI, PUTRI-KU! BERBICARALAH KEPADA DUNIA TENTANG KERAHIMAN-KU;BIARLAH SELURUH UMAT MANUSIA MENGENAL KERAHIMAN-KU YANG TIADA TARA.

❇️ 📘✝️ Relevan KS:  🌟

📘✝️ Yohanes 10:10 : Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.

📘✝️ Efesus 6:18

Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu ‼ dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus

❇️ 📖😇 Relevan BHSF:

📖😇 BHSF 687

Daraskanlah tanpa henti Koronka yang telah Kuajarkan kepadamu Barangsiapa mendarasnya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya.Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahiman-Ku yang tak terbatas.Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang mengandalkan kerahiman-Ku.

📖😇 BHSF 754

Tuhan berjanji, “Orang-orang yang mendaraskan Koronka ini akan direngkuh oleh kerahiman-Ku sepanjang masa hidupnya,dan teristimewa pada saat kematian mereka.

❇️ Sharing Renungan 🤔✍️

Melalui Faustina Yesus meneguhkan kembali makna kehadiran-Nya di dunia yakni  memberikan segala rahmat yang berlimpah-limpah dan tak terbatas kepada semua orang terutama kepada jiwa -jiwa yang mendaraskan koronka dengan penuh iman.Juga kelimpahan rahmat dan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang didoakan, baik yang hidup,  yang menjelang ajal  maupun yang sudah meninggal. Hati-Nya, lubuk kerahiman sang Raja cinta ini selalu tergerak oleh belaskasihan,melihat jiwa-jiwa yang mendaraskan koronka.

Betapa murah hati, kasih Bapa kepada kita. Betapa tak terselaminya cinta-Nya kepada kita para pendosa.  Betapa mengagumkan kemahakuasaan kerahiman-Nya. Mendaraskan koronka sejatinya bukan sekedar supaya memeroleh rahmat yang dijanjikan. Kita percaya, janji Allah tak terbatalkan dan segala rahmat sudah selalu kita terima dengan cuma-cuma. Jauh sebelum kita mengenal Allah dan mengenal doa koronka, kita sudah menerima kelimpahan rahmat dari Allah dan selamanya akan tetap menerimanya karena kemurahan kasih-Nya. Makna lebih dalam dari mendaraskan koronka, kiranya menggerakkan hati, mendorong  semangat kita,  untuk meniru hati Bapa yang murah hati, yang penuh belas kasih.

Berdoa Koronka kiranya menjadikan kita perpanjangan getaran kasih-Nya, agar _semakin bermenjangkau banyak jiwa. Makin banyak hati yang tergerak oleh getaran cinta Allah yang tiada henti dan terus meluas, semakin indahlah pujian kemuliaan  yang kita persembahkan kepada Allah. Mendaraskan koronka dengan penuh iman, kiranya membuat hati kita semakin bebas seperti Bapa, hati yang bebas untuk mencintai.  Lepas bebas dari keterikatan dengan sekedar pemenuhan kepentingan kita sendiri.

Tekun berdoa koronka kiranya menumbuhkan iman kita makin dewasa hari demi hari,  sehingga pengorbanan dan cinta kita melalui doa koronka, kata-kata dan perbuatan belas kasih tidak sekedar untuk:mendapatkan rahmatyang dijanjikan Allah,  tetapi lebih membuat kita memiliki Allah memiliki karakter Ilahi penuh kasih. Berhadapan dengan cinta Allah, merasakan ketergerakkan hati-Nya,  mendengar kerinduan-Nya yang abadi agar Kerahiman-Nya dikenal di seluruh jagat sepanjang zaman. Kiranya kita selalu terpesona oleh Allah sendiri, bukan oleh anugerah rahmat yang dijanjikan. Rahmat dan anugerah yang diperoleh merupakan sarana yang mengingatkan kita kepada Sang pemberi rahmat,  yakni Allah sendiri.

Merenung semua ini saya ingat Faustina yang suatu saat ditawarkan Yesus suatu dunia baru yang indah baginya.Tetapi Faustina dengan rendah hati berujar, Aku hanya minta satu hal kepada-Mu: untuk membuat hatiku mampu mengasihi Engkau.”Aku tidak menghendaki suatu dunia lain.Aku ingin Engkau, ya Yesus.Aku ingin mengasihi-Mu dengan kasih yang sama yang Engkau miliki terhadapku.Aku hanya minta satu hal kepada-Mu:untuk membuat hatiku mampu mengasihi Engkau.(BHSF 587).Betapa berkuasa doa koronka yang didaraskan penuh iman, dalam ketekunan dan semangat rendah hati,  akan mengantar kita berjumpa dengan Allah, merasakan hangatnya getaran kasih Allah meski masih di dunia fana ini.

❇️ Refleksi

❣️ Seberapa sering dalam sehari saya mendaraskan doa Koronka?

❣️ Apa yang kuharapkan dari doa koronka??

❣️Hal apakah yang mendorong saya untuk berdoa koronka?

❣️ Sejak mengenal devosi Kerahiman Ilahi, dan bertekun berdoa koronka,apakah saya makin bertumbuh dalam iman dan mengasihi Allah?

❇️🛐 Doa

O, Tuhanku dan Allahku.atiku tergetar karena cinta-Mu. Jiwa terpesona karena karena kasih-Mu.*Buatlah ya Tuhanku, hariku selalu merindukan Engkau. Suatu kerinduan abadi untuk mencintai dan memuliakan-Mu dengan pantas.AMIN.

✍️ Sr.Hedwilda Martine, KKS  dalam WAD Divine Mercy