KASIH KARUNIA ALLAH MELAMPAUI  SEGALANYA

KASIH KARUNIA ALLAH MELAMPAUI SEGALANYA

SENIN, PRAPASKAH III 2Raj. 5:1-15a; Mzm. 42:2,3; Mzm. 43:3,4; Luk. 4:24-30. Kisah penyembuhan Naaman menjadi kisah kesadaran baru bagi bangsa Israel. Naaman adalah seorang kafir, namun ia justru menerima rahmat penyembuhan dari nabi Elisa. Peristiwa penyembuhan ini...
ALLAH HADIR DAN TERLIBAT DALAM DINAMIKA HIDUP KITA

ALLAH HADIR DAN TERLIBAT DALAM DINAMIKA HIDUP KITA

MINGGU PRAPASKAH III Kel 20: 1-17; Mzm 19: 8-11; 1 Kor 1:22-25; Yoh 2:13-25 Kepada Israel bangsa terpilih itu, secara amat tegas Allah menyatakan: “Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.” Melalui pernyataan itu,...
BERTOBAT, KEMBALI KEPADA JALAN BELAS KASIH ALLAH

BERTOBAT, KEMBALI KEPADA JALAN BELAS KASIH ALLAH

SABTU PRAPASKAH II Mi. 7:14-15,18-20; Mzm. 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Luk.15:1-3.11-32. Mewakili umat, nabi Mikha mengakui kelemahan dan kerapuhan, kesendirian dan kesepian manusia di hadapan Allah. Akibat dosanya manusia menjadi terpencil dan terasing di hadapan Allah....
BERTOBAT, BERHENTI MENUTUP DIRI

BERTOBAT, BERHENTI MENUTUP DIRI

JUMAT PRAPASKAH II Kej. 37:3-4,12-13a,17b-28; Mzm. 105:16-17,18-19,20-21; Mat. 21:33-43,45-46. Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tua Yakub/Israel. Ia menjadi anak kesayangan Israel. Ia anak penghiburan bagi Israel. Walau demikian Yusuf tidak luput dari...
CINTA KASIH MENGHUBUNGKAN JURANG PEMISAH

CINTA KASIH MENGHUBUNGKAN JURANG PEMISAH

KAMIS PRAPASKAH II Yer. 17:5-10; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 16:19-31. Melalui warta nabi Yeremia, Tuhan dengan tegas menyatakan perbedaan antara orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan manusia, betapa pun hebatnya manusia itu...
PELAYANAN DALAM KERENDAHAN HATI

PELAYANAN DALAM KERENDAHAN HATI

RABU PRAPASKAH II Yer. 18:18-20; Mzm. 31:5-6,14,15-16; Mat. 20:17-28. Berhadapan dengan ancaman yang begitu hebat, nabi Yeremia berkeluh-kesah di hadapan Tuhan. Keluh-kesah ini merupakan sebuah doa penuh harapan. Sang nabi sadar bahwa satu-satunya harapan hanya pada...