SUKACITA MENGHIDUPI SABDA TUHAN

SUKACITA MENGHIDUPI SABDA TUHAN

Tema pendalaman  kita tentang Sabda Tuhan  “Sukacita menghidupi sabda Tuhan”. Dalam pembelajaran sekaligus permenungan kita, saya sangat terkesan dengan tiga kata utama yang mesti mewarnai seluruh keberadaan hidup kita pasca kapitel Januari 2023 yakni “memahami,...
MENELADAN KELUARGA KUDUS NASARET : MURAH HATI

MENELADAN KELUARGA KUDUS NASARET : MURAH HATI

“Di dalam Keluarga Suci, kehendak Allah dinyatakan kepada Maria dan Yusuf yang hidup sederhana dan tersembunyi di Nasaret. Mereka memandang kehendak Allah sebagai tugas penting dalam mencari dan mendengarkannya. Mereka menyalurkannya dengan penuh syukur kepada orang...